מרפאת D.M.Z

התכונות האקלימיות המיוחדות בים המלח

Another Sub Title
  • כ- 330 ימי שמש בממוצע שנתי
  • לחץ ברומטרי גבוה כתוצאה מכך שהאזור הינו המקום היבשתי הנמוך ביותר בכדור הארץ.
  • צפיפות אוויר גבוהה יותר מכל מקום יבשתי אחר בעולם כתוצאה מהלחץ הברומטרי הגבוה באיזור.
  • קרינת האריתמה, הגורמת לכוויות עור והשפעות מזיקות אחרות לעור כמו: סרטן העור וכדומה מוחלשת כתוצאה מכך שעל קרינה זו לעבור דרך ארוכה יותר על מנת להגיע למקום הנמוך ביותר בעולם.
  • גם קרינת ה-UVB וגם קרינת ה-UVA מוחלשות כתוצאה מסינון סלקטיבי. רמות דילול הקרינה גבוהות יותר בקיץ ונמוכות יותר בחורף.
  • ריכוז המליחות בים המלח מגיע ל-345 גרם לליטר, נתון הגבוה פי 10 ממי מלח רגילים.
  • בוץ ים המלח מכיל ריכוז גבוה של מינרלים
  • באוויר של ים המלח ניתן למצוא ריכוז גבוה יחסית של אירוסולים המכילים מינרלים.