ספא וארוחת בוקר


תקנון האתר

 

כללי

 


אתר האינטרנט www.lothotel.com, www.lothotel.co.il , הינו אתר האינטרנט הרשמי של מלון לוט ים המלח. להלן האתר. בעל האתר הינו חברת ניהול ותפעול מלונות ימים ואגמים בע"מ מפעילת מלונות לוט ח.פ.51110204 להלן "המלון".

 1. ~הזמנת לינה במלון אפשרית באמצעות אתר זה, או באמצעות פנייה טלפונית למספר: 08-6689200. 
 2. כל המזמין לינה דרך אתר זה, מצהיר כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או כנגד המלון ו/או מי מטעמו.

3.1 כל המזמין לינה דרך אתר זה, יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי.

3.2 הזנת פרטים אישיים כוזבים תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים, לרבות הגשת תביעות בגין הנזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או למלון ו/או למי מטעמם.

3.3 פרטי כרטיס האשראי המוזנים באתר הינם לצורך הבטחת ההזמנה ובמקרה שיחולו תנאי הביטול על המזמין יחויב כרטיס זה.

3.4 התשלום על האירוח יתבצע במלון בעת העזיבה.

3.5 בעת סיום הליך ההזמנה, יקבל הרוכש יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את ביצוע ההזמנה, כולל מספר הזמנה. על הרוכש להציג תוכן הודעה זו, להביאה עימו למלון ולהציגה בקבלה.

3.6 אין כפל מבצעים והנחות בשום מקרה בהזמנה באתר אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.

 1. הנוסח הינו בלשון זכר, אך בכל מקום בו מדובר בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה.

 

שמירת זכויות 

 

כל הזכויות באתר שמורות באופן בלעדי למלון לוט. הלוגו של מלון לוט והסימנים המסחריים נוספים המוצגים באתר, שייכים למלון לוט. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור או לשנות את המידע המופיע באתר זה ללא אישור מוקדם בכתב של המלון.

 

תנאים והגבלות

 

כל המחירים באתר בעברית הינם בשקלים חדשים, כוללים מע"מ ומיועדים לישראלים.

 1. למזמינים בעלי אזרחות זרה (שאינם מחזיקים באזרחות ישראלית) תתאפשר הזמנת חדרים דרך האתר בדולרים על-פי המחירים המפורסמים באתר בשפות השונות וחלה חובת הצגת כרטיס מעבר B4.
 2. למזמינים בעלי אזרחות זרה, התשלום יבוצע במלון במטבע הזר, או בשקלים בהתאם לשער היציג של הדולר נכון ליום התשלום, כפי שמפורסם על ידי בנק ישראל.
 3. ישראלי שמזמין במטבע זר, יחוייב בתוספת מע"מ.
 4. המלון רשאי לשנות מעת לעת את תנאי קבלת ההזמנות ומחירי הלינות והדבר יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדית של המלון. 
 5. מספר המקומות מוגבל וביצוע הזמנת לינה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
 6. שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון בשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה. הגעה ו/או עזיבה לפני/לאחר השעות כאמור לעיל, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון ועלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף.
 7. "תינוק" – הינו מי שטרם מלאו לו שנתיים. ילד – הינו מי שמלאו לו שנתיים אך טרם מלאו לו שני עשר שנים.
 8. הזמנת אירוח במלון באמצעות האתר תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, תתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
 9. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המלון.
 10. המלון איננו אחראי לטעות שתעשה על ידי המזמין בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בתאריך, גיל ו/או מספר המתארחים, מספר חדרים וכל שירות אחר המוזמן דרך האתר.
 11. מובהר כי המשתמש הינו משתמש פרטי בלבד המעוניין להזמין נופש ו/או להזמין שירות מהאתר לצורכי שימוש פרטי ולא על מנת למכור את הנופש המוצע ו/או השירותים המוצעים הלאה במכירה קבוצתית ו/או מכירה סיטונאית ו/או מכירה המונית ו/או במכירה של למעלה מ-5 חדרים בהזמנה למלון באותו מועד. שימוש באתר שלא באופן פרטי, יזכה את החברה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין.

 

הגבלת אחריות 

 

המלון ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו איננו אחראי לנזק שעלול להיגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת השימוש באתר, לרבות בעת ניסיון לבצע הזמנה. כן לא יהיו אחראים לכך שהשרת, באמצעותו עובד האתר, יהיה נקי מוירוסים או גורמים אחרים העשויים לפגוע במחשב של המזמין בעת היכנסו לאתר. המלון ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו אינם אחראים למידע מטעם צדדים שלישיים המוצג באתר, ובכלל זה מודעות פרסומת. 

 

קישורים 

 

לנוחיות המשתמש באתר המלון, האתר יכול להכיל מעת לעת קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט ואין המלון נושא בכל אחריות ביחס למידע המופיע באתרים המקושרים כאמור.

 

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

המלון לא יעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר.

 1. למרות האמור לעיל, המלון רשאי להעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע במלון ו/או בצדדים שלישים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי המלון לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או התקבל בידי המלון צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

ביצוע הזמנה

ביצוע הזמנה יתבצע באמצעות הזנת פרטי הרכישה במערכת.

ביצוע הזמנה באמצעות כרטיס האשראי:

פרטי כרטיס האשראי המוזנים הם לשם הבטחת הזמנה בלבד. בעת סיום הזנת פרטי כרטיס האשראי יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את הזמנתו. על הרוכש להדפיס הודעה זו, להביאה למלון ולהציגה בקבלה. אישור ההזמנה באופן זה הוא אוטומטי, חיוב כרטיס האשראי בפועל, יבוצע ביום ההגעה למלון.

הריני מעוניין/ת ומסכים/ה לקבל ממלון לוט בכל אמצעי התקשורת והמדיה הודעות אלקטרוניות, הודעות מסר קצר, ניוזלטרים, דברי שיווק ופרסום בעל אופי מסחרי/פרסומי ו/או כל דבר פרסומת כהגדרתו (בזק ושירותים), תשמ"ב 1982, בקשר למוצרים ושירותים.

 

 מדיניות ביטול ההזמנות

 1. ביטול הזמנות שהזמנו במסגרת האתר, יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לרבות התקנות שהותקנו מכוחו, ולאחר שהמזמין ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר ולאחר שקיבל אישור ממלון לוט על תנאי העסקה.
 2. 

 3. עדכון בדבר ביטול הזמנה, יהא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו, ובאחת הדרכים הבאות:

 • בעל פה, קרי בטלפון 08-6689200 או בהודעה בעל פה במקום העסק.
 • בדואר אלקטרוני בכתובת: lot_rsm@lothotel.co.il
 • בפקסימיליה למספר: 08-6584662.
 • בפנייה דרך אתר האינטרנט של המלון.

 

 1. דמי ביטול בחודשים: דצמבר, ינואר, פברואר, יולי, אוגוסט
  1. במקרה של ביטול שנעשה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך שך 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.
  2. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 3.1 לעיל, במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך מ7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪.
  3. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 3.1 לעיל, במקרה שמועד הביטול חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 25% (עשרים וחמישה אחוזים) משווי ההזמנה (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ביצוע ההזמנה).
  4. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 3.1 לעיל, במקרה של אי הגעה למלון ללא הודעת ביטול יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה.

 2. דמי ביטול בתקופות חגי ישראל, מרץ, אפריל, מאי, יוני, ספטמבר, אוקטובר ונובמבר
  1. במקרה של ביטול שנעשה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) או בסך שך 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.
  2. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 4.1 לעיל, במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר) ומועד הביטול אינו חל בתוך 21 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) .
  3. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 4.1 לעיל, במקרה של ביטול שנעשה לאחר 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה (לפי המאוחר) ומועד ביטול חל בין 20 ועד 8 ימים כולל, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 25% (עשרים וחמישה אחוזים) משווי ההזמנה.
  4. בכל הנוגע להזמנה כאמור בסעיף 4.1 לעיל, במקרה שמועד הביטול חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד האירוח, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ביצוע ההזמנה).
  5. מובהר בזאת, כי חיוב המזמין יתבצע על ידי המלון (או מטעמו) באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי המזמין, והמזמין נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת לביצוע חיוב כאמור לעיל, בכפוף להוראות תקנון זה.

 3. ביטול הזמנה ללא דמי ביטול:
 4. מובהר כי ניתן לבטל הזמנה לאירוח במלון, ללא תשלום דמי ביטול, עקב אי התאמה בין האירוח שהוזמן לפרטי ההזמנה שנמסרו למזמין לאחר הזמנתו, ו/או עקב אי מתן האירוח במועד שהוזמן, ו/או בגין פגם ו/או הפרת הסכם, והכל כמפורט בסעיף 14 ה(א) לחוק הגנת הצרכן.

  כמו כן יובהר כי בנוסף למקרים המפורטים לעיל בסעיף זה, בהם ניתן על פי הדין לבטל הזמנה ללא תשלום דמי ביטול, רשאי מלון לוט בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית לפטור את המזמין מתשלום דמי ביטול ההזמנה או לאשר תנאי ביטול גמישים יותר בהתאם לתקופה.

 5. תנאים והגבלות
  1. מלון לוט זכאי לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת.
  2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל המלון יהיה זכאי שלא לאשר ו/או לבטל באופן חד צדדי כל עסקה שנקלטה במערכת, גם אם נתקבלה בקשר אליה הודעת אישור אצל המזמין באופן אוטומטי, בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:
  3. א. במקרה בו תמצא טעות במחיר העסקה, לא יחייב הדבר את המלון, שיהיה רשאי לזכות את המזמין בסכום העסקה ו/או ליצור עמו קשר לשם ביצוע הזמנה תקינה.

   ב. במקרה בו נפלה טעות בפרט בפרסום העסקה, בהגדרתה ובשל כל טעות אנוש אחרת.

   ג. במקרה בו נפלה טעות בהזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המלון.

   * על כל ביטול כאמור בסעיף קטן זה, לא יחולו דמי ביטול כקבוע בתקנון זה.

  4. המחירים הנקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.
  5. המחירים באתר הינם בשקלים, כוללים מע"מ ומיועדים לישראלים בלבד.

הזמנת חופשה לתושבי חוץ, בעלי אזרחות זרה, במחיר דולרי, תהא אפשרית על ידי שינוי השפה באתר לאנגלית/רוסית או גרמנית.

המחירים במטבע הדולרי מיועדים לתיירים וחלה חובת הצגת כרטיס B4 בעת ההגעה למלון. ללא כרטיס B4 תחול חובת תשלום מע"מ.

 

 

 דיוור ומאגר מידע

הריני לאשר ולהסכים בזאת על קבלת דיוור של חומרים פרסומיים ועדכונים של מלון ספא לוט – ים המלח, באמצעות המדיה השונים.
הריני לאשר ולהסכים בזאת לרישום פרטיי במאגר המידע של מלון ספא לוט – ים המלח.
אדם שפרטיו יירשמו במאגר המידע רשאי לפנות להנהלת מלון ספא לוט - ים המלח ולקבל את פרטיו הרשומים אודותיו ו/או לבטל את הסכמתו לקבלת דיוור. ניתן לעשות זאת באמצעות מייל
office@lothotel.co.il.