ספא וארוחת בוקר

תקנון האתר

 

כללי

 

אתר האינטרנט www.lothotel.com, www.lothotel.co.il , הינו אתר האינטרנט הרשמי של מלון לוט ים המלח.להלן האתר. בעל האתר הינו חברת ניהול ותפעול מלונות ימים ואגמים בע"מ מפעילת מלונות לוט ח.פ.51110204 להלן "המלון".
 1. ~הזמנת לינה במלון אפשרית באמצעות אתר זה, או באמצעות פנייה טלפונית למספר: 08-6689200.  
 2. המלון פועל על פי התו הירוק ולכן מגיל 12, יש להציג בכניסה למלון תעודת מתחסן/תעודת מחלים. לא מחוסנים - בדיקת קורונה PCR שלילית בתוקף של 72 שעות. החל מתאריך 08.08.21 תתאפשר כניסה רק עם הצגת בדיקה מהירה שבוצעה 24 שעות לפני מועד ההגעה.
 3. כל המזמין לינה דרך אתר זה, מצהיר כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או כנגד המלון ו/או מי מטעמו.
3.1  כל המזמין לינה דרך אתר זה, יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי.
3.2  הזנת פרטים אישיים כוזבים תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים, לרבות הגשת תביעות בגין הנזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או למלון ו/או למי מטעמם.
3.3  פרטי כרטיס האשראי המוזנים באתר הינם לצורך הבטחת ההזמנה ובמקרה שיחולו תנאי הביטול על המזמין יחויב כרטיס זה.
3.4  התשלום על האירוח יתבצע במלון בעת העזיבה.
3.5  בעת סיום הליך ההזמנה, יקבל הרוכש יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את ביצוע ההזמנה, כולל מספר הזמנה. על הרוכש להציג תוכן הודעה זו, להביאה עימו למלון ולהציגה בקבלה.
3.6  אין כפל מבצעים והנחות בשום מקרה בהזמנה באתר אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.
 1. הנוסח הינו בלשון זכר, אך בכל מקום בו מדובר בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה.

 

שמירת זכויות 

 

כל הזכויות באתר שמורות באופן בלעדי למלון לוט. הלוגו של מלון לוט והסימנים המסחריים נוספים המוצגים באתר, שייכים למלון לוט. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור או לשנות את המידע המופיע באתר זה ללא אישור מוקדם בכתב של המלון.
 

תנאים והגבלות

 

כל המחירים באתר בעברית הינם בשקלים חדשים, כוללים מע"מ ומיועדים לישראלים.
 1.  למזמינים בעלי אזרחות זרה (שאינם מחזיקים גם באזרחות ישראלית) תתאפשר הזמנת חדרים דרך האתר בדולרים על-פי המחירים המפורסמים באתר באנגלית.
 2. התשלום יבוצע במלון במטבע הזר, או בשקלים בהתאם לשער היציג של הדולר נכון ליום התשלום, כפי שמפורסם על ידי בנק ישראל.
 3. המלון רשאי לשנות מעת לעת את תנאי קבלת ההזמנות ומחירי הלינות והדבר יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדית של המלון.  
 4. מספר המקומות מוגבל וביצוע הזמנת לינה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
 5. שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון בשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה. הגעה ו/או עזיבה לפני/לאחר השעות כאמור לעיל, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון ועלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף.
 6. "תינוק" – הינו מי שטרם מלאו לו שנתיים. ילד – הינו מי שמלאו לו שנתיים אך טרם מלאו לו שני עשר שנים.
 7. הזמנת אירוח במלון באמצעות האתר תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, תתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
 8. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המלון.
 9. המלון איננו אחראי לטעות שתעשה על ידי המזמין בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בתאריך, גיל ו/או מספר המתארחים, מספר חדרים וכל שירות אחר המוזמן דרך האתר.
 10. מובהר כי המשתמש הינו משתמש פרטי בלבד המעוניין להזמין נופש ו/או להזמין שירות מהאתר לצורכי שימוש פרטי ולא על מנת למכור את הנופש המוצע ו/או השירותים המוצעים הלאה במכירה קבוצתית ו/או מכירה סיטונאית ו/או מכירה המונית ו/או במכירה של למעלה מ-5 חדרים בהזמנה למלון באותו מועד. שימוש באתר שלא באופן פרטי, יזכה את החברה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין.
 11. תנאי ביטול הזמנה:
ביטול הזמנה יש לעשות באופן הבא:
12.1  מחלקת ההזמנות של המלון– בימים א'-ה' בין השעות 17:00 - 8:00 בימי ו' וערבי חג
בין השעות 14:00 - 8:00.
טלפון- 08-6689200  דוא"ל:  lot_resm@lothotel.co.il    – דוא"ל שיתקבל לאחר שעות הפעילות של מחלקת ההזמנות המצוינות מעלה יחשב כאילו הגיעה ביום העסקים הבא.
12.2   ביטול ההזמנה יעשה תוך 14 ימים מיום הזמנה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן "החוק") ובלבד שביטול ההזמנה יעשה לפחות שלושה ימי עסקים קודם למועד בו אמור להינתן השירות (יום הגעתו למלון) ושהזמנתו אינה ב"תקופות מיוחדות" כמצוין בסעיף 12.7.
12.3  ביטל המזמין את האירוח כאמור (וזאת שלא מטעמים של פגם או אי התאמה כקבוע בחוק)  לא יחויב המזמין בדמי ביטול.
ביטל המזמין את האירוח שלא בתוך 14 ימים מיום ההזמנה יחויב בדמי בטול כדלקמן:
12.4  ביטול של הזמנה של שלושה ימים או יומיים (ימי עסקים) מיום הגעתו למלון, יחויב המזמין 25% מערך ההזמנה הכולל.
12.5  ביטול של הזמנה ביום הגעתו למלון, יחויב המזמין 50% מערך ההזמנה הכולל.
12.6  אי הגעה למלון ללא הודעת ביטול, יחויב המזמין 75% מערך ההזמנה הכולל.
12.7  תקופות מיוחדות (להלן "תקופה מיוחדת") מוגדרת בחודשים מאי, אוקטובר וחגי ישראל:
ביטול הזמנה בשבע הימים טרם הגעתו למלון, יחייב המזמין בסך של 50% מערך ההזמנה הכולל.
ביטול הזמנה ביום הגעתו למלון, יחויב המזמין בסך של 75% מערך ההזמנה הכולל.אי הגעה למלון ללא הודעת ביטול, במקרה כזה יחויב האורח בסך 100% מערך
 1. כל ביצוע שינויים בהזמנות שבוצעו דרך האתר, ייעשה אך ורק באמצעות נציג טלפוני בטלפון- 08-6689200 או באמצעות דוא"ל: office@lothotel.co.il  . אין המלון מתחייב לקבל או לאשר כל שינוי בהזמנה, אלא אם כן אושרה.  
 

הגבלת אחריות 

 

המלון ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו איננו אחראי לנזק שעלול להיגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת השימוש באתר, לרבות בעת ניסיון לבצע הזמנה. כן לא יהיו אחראים לכך שהשרת, באמצעותו עובד האתר, יהיה נקי מוירוסים או גורמים אחרים העשויים לפגוע במחשב של המזמין בעת היכנסו לאתר. המלון ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו אינם אחראים למידע מטעם צדדים שלישיים המוצג באתר, ובכלל זה מודעות פרסומת. 
 

קישורים  

 
לנוחיות המשתמש באתר המלון, האתר יכול להכיל מעת לעת קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט ואין המלון נושא בכל אחריות ביחס למידע המופיע באתרים המקושרים כאמור.
 

אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

המלון לא יעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר.
 1. למרות האמור לעיל, המלון רשאי להעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע במלון ו/או בצדדים שלישים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי המלון לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או התקבל בידי המלון צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.